Blazovich László: Demográfia, jog és történelem (Válogatott tanulmányok)

Blazovich László, Demográfia, jog és történelem (Válogatott tanulmányok)

Dr. Blazovich László 70. születésnapja alkalmából szerkesztett könyve értékes példája annak, hogy az elhivatott tudósi életmű milyen szerteágazó, ugyanakkor a témák egymás mellé helyezésével mégis mennyire egységbe olvadó lehet. Kötetbe eddig jórészt nem rendezett tanulmányaiból széleskörű s nagy mélységű ismeret szerezhető a társadalomtörténet három kiemelkedő szegmenséről: a középkori népesedés-, jog- és várostörténetről. Mindez nemzetközi – különösen német, lengyel, litván és délszláv – környezetbe helyezve valósul meg, amely által az érintett magyarországi társadalmi folyamatok összevethetővé válnak Kelet-Közép-Európa más népeinek és államainak fejlődésével.
A szerző műveiből nem csupán az érett középkori demográfia-, etnográfia-, gazdaság-, valamint eseménytörténet tárul az olvasó elé, hanem mindezeknek a jogi eredetét és okait is részletesen bemutatja. Megtalálta a középutat, amellyel a jogintézmények históriája a széles értelemben vett társadalomtörténethez szervesen kapcsolható. E tekintetben tudományos módszere s eredményei ötvözik a mestere, Kristó Gyula nevével jegyzett szegedi középkor történeti és a Bónis György által örökül hagyott jogtörténeti iskola erényeit. Munkáit a tényszerű pozitivizmus mellett a humanizmuskori világlátás hatja át.

  • A kötet online elérhető a Hungaricana felületén
  • Kiadás éve: 2013
  • Kiadás helye: Szeged
  • Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
  • Sorozat: Dél-alföldi évszázadok 31.
  • Terjedelem: 459 oldal
  • Kötés: papírtábla
  • Formátum: 175 x 245 mm
  • ISBN 978-963-88444-6-0