Kategória: Hírek

RÖVID HÍR_TIT-Jogászegylet TMSZ_Prof.Mezey_MTÜ előadás_Szekszárd, 2018.11.19.

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány”
2018. november 5-30.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportja által a Magyar Tudomány Ünnepén közösen szervezett programon 2018. november 19-én Szekszárdon Prof. Dr. Mezey Barna DSc. jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke tartott a Tolna Megyei Főügyészség Dísztermében  megjelentek élénk érdeklődése által kísért előadást „A büntetőjog szinergiája” címmel.

MTÜ2_MEZEY-Szekszárd_20181119 MTÜ1_MEZEY_Szekszárd_20181119

logo-01

Meghívó: Mezey Barna előadása a Magyar Tudomány Ünnepén

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete
és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

 

a Magyar Tudomány Ünnepén
tisztelettel meghívja

„A büntetőjog szinergiája”

előadásra

Előadó: Prof. Dr. Mezey Barna DSc.
jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport társelnöke

Időpont: 2018. november 19. (hétfő) 17.00 óra
Helyszín: Tolna Megyei Főügyészség Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 3.)
A megjelenteket köszönti:
Dr. Nőt László
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezetének elnöke

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra
a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport elnöke, a PTE KPVK tudományos és innovációs dékánhelyettese

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

bkml_barth

könyvbemutató: Bárth János, Jankováci levelek (Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében)

MEGHÍVÓ
a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya és
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
tisztelettel meghívja
Bárth János: Jankováci levelek (Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében) c. kötetének
„Négykezes” könyvbemutatójára
Időpont: 2018. november 21. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Hagyományok Háza (Corvin tér 8.) Halmos Béla terem
A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget:
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária (jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK, Szeged)
Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (jogtörténész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK, Szekszárd)

„Bár Jánoshalma határában születtem és jánoshalmi földön nőttem föl, nem készültem arra, hogy Jánoshalma múltjának kutatója legyek. … Amikor a hatvanas éveimet tapostam, szinte fogadalomszerűen többször, többeknek megígértem, hogy 70 éves korom táján kutatóként tartósan „visszatérek” a Duna-Tisza közére, amit egyébként életvitelszerűen és tudományos értelemben soha nem hagytam el igazán. Úgy gondoltam, egy XVIII-XIX. századi téma kutatásával és feldolgozásával kellene tisztelegnem szülővárosom előtt. …
Alapos fontolgatás után .. választottam … a manapság fellendülőben lévő magyar történeti népéletkutatás két egymással összefüggő jogi néprajzi témáját: a jobbágyvagyon és az öröklés kérdéskörét állítottam jankováci könyvem középpontjába. Ezáltal a feldolgozás során történeti módszerekkel olyan aktuális néprajzi témákat érinthettem, mint a nagycsalád, a jobbágygazdaság, a tárgyi ellátottság és hasonlók. … A jankováci úriszék sokszáz írott dokumentumából 63 panaszlevelet, hagyatéki leltárt, végrendeletet, osztálylevelet, egyezséglevelet, tanúsítványt választottam ki abból a célból, hogy betűhűen közreadjam.” (Bárth János)

A programon minden kedves érdeklődőt szívesen várunk!

a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya nevében:
Nagy Janka Teodóra (elnök) és Bednárik János (titkár)
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében:
Mezey Barna (társelnök), Nagy Janka Teodóra (elnök) és Bognár Szabina (titkár)

kkk

“Tudományról határok nélkül” konferencia

A PTE Kultúratudományi és Pedagógusképző Karának a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferenciája a „Határtalan tudomány” elméleti és gyakorlati megközelítéseit kívánja felmutatni a tudósgenerációk olvasatában.
A plenáris program a tudományterületek határtalanságának kérdését a tudományterületek kiváló képviselői közreműködésével járja körül, amelyet kiegészít a kar tudományos évkönyvének bemutatása.
A konferencia lehetőséget nyújt a kari kutatócsoportok „határokon átnyúló” kutatási eredményeinek szélesebb körben történő megismertetésére is.

Időpont: 2018. november 7. (szerda) 8.30-12.00

Helyszín: PTE KPVK, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. fsz. 42. sz. előadó

A konferencia programja:

8.30     Köszöntő
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán
Fehérvári Tamás elnök, Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködik: a PTE KPVK Egyetemi Kultúráért-díjas Tehetséges Hallgatók Zenekara (művészeti vezető: Tancz Tünde oktató)

8.45     Előadások

8.45     A PTE Tudományos és innovációs stratégiája a határtalan tudomány jegyében
Prof. Dr. Gábriel Róbert általános, tudományos és innovációs rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár

9.10     Határtalan tudomány az információ korában
Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc. dékán

9.35     A tudományközi kutatások új modellje: a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz új eredményei
Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tudományos és innovációs dékánhelyettes

10.00   Könyvbemutató

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 2018. évi tudományos közleményei

Jubileumi évkönyv – KPVK 40 ACTA SZEKSZARDIENSIUM (Publicationes Scientificae Universitatis Quinqueecclesiensis XIX.)
Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus

Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár könyvsorozat 1-8 kötetei
Dr. Bognár Szabina PhD egyetemi adjunktus

10.20–10.30 Szünet

10.30   A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kutatócsoportjainak bemutatkozása

Gyermekirodalom és gyermekkönyv-kultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Horváth Béla DSc. egyetemi tanár, MTA doktora, professor emeritus
Gyermekkultúra Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Bús Imre PhD tanszékvezető, általános és oktatási dékánhelyettes
Tipikus és atipikus gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. Györkő Enikő PhD egyetemi adjunktus
Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD tanszékvezető, tudományos és innovációs dékánhelyettes
Terület- és Településfejlesztési Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Szemethy László Róbert PhD intézetigazgató, egyetemi docens
Munkatudományi (és foglalkozás-egészségügyi) Kutatócsoport
Kutatócsoport vezető: Dr. habil Nemeskéri Zsolt mb. intézetigazgató, egyetemi docens

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

1

Könyvbemutató és szakmai program az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke közös szervezésében került sor a Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár könyvsorozat köteteinek bemutatójára és a Kutatócsoport tagjai által 2013–2018 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatások eredményeinek ismertetésére 2018. szeptember 26-án 13.30 órakor Budapesten az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

A 2011-ben Szekszárdon megalakult kutatócsoport tagjai jogtörténészek, a jogtudomány képviselői és gyakorló jogászok, történészek, néprajzosok, szociológusok és antropológusok, akiknek változatos tematikájú, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz kutatási területéhez kapcsolódó írásait és az elmúlt évek OTKA-projekt keretei között megvalósuló kutatási eredményeit tartalmazza a nyolc kötet több mint kétezer oldala.