Emléktábla avatás

Emléktábla avatás

Születésének 100. évfordulóján, 2021. október 13-án 10.00 órakor emléktáblát avattak Dr. Tárkány Szücs Ernő (1921-1984), a néprajztudományok doktora, a jogi népszokáskutatás nemzetközi hírű néprajztudósa egykori lakóházánál (Budapest, XII. Kék Golyó u. 4.). Bővebben »

Száz plusz Tíz

Száz plusz Tíz

JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.) A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), Bővebben »

MEGHÍVÓ: Száz plusz Tíz (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

MEGHÍVÓ: Száz plusz Tíz (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára Bővebben »

Száz plusz Tíz

Száz plusz Tíz

a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS JUBILEUMI KONFERENCIÁJA Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1. Dr. Tárkány Szücs Bővebben »

Magyar Néprajzi Társaság – tisztújító közgyűlés

Magyar Néprajzi Társaság – tisztújító közgyűlés

A Magyar Néprajzi Társaság tisztújító közgyűlésén a Társadalomnéprajzi Szakosztály elnökévéválasztotta Dr. Nagy Janka Teodórát, titkárává Dr. Bognár Szabinát, a Tárkány Szücs Ernő JogiKultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnökét és tudományos titkárát. Bővebben »

 

A „fent” és a „lent” joga: Előadás és könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepén

A Magyar Tudomány Ünnepének Tolna és Baranya megyei programsorozatához kapcsolódva a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) és az MTA PAB IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottsága 2021. november 23-án „A „fent” és  „lent” joga, avagy új közelítések a humán tudományközi kutatások társadalmi hasznosságához” címmel  előadást és könyvbemutatót szervezett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Pécsett és Szekszárdon a Kultúratudományi és Vidékfejlesztési Karon.

Dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-ELTE ÁJK Jogtörténeti Kutatócsoport elnöke, a Tárkány Szücs Ernő Kutatócsoport társelnöke előadásában a „fent” írott, törvények alkotta jogáról és a „lent”, azaz a társadalom legszélesebb rétegeinek mindennapjait meghatározó jogszokások évszázadok során változó, de ma is eleven világáról beszélt. A jogszokások között példaként említhetőek a jegyességre, a lakodalom megrendezésére, a menyasszonytánccal összetáncolt pénzre vagy a ragadványnevekre vonatkozó, nem a törvények, hanem a falu, egy népcsoport vagy vallási közösség által meghatározott jogi vonatkozású szokások. A jelenlévők megkülönböztetett érdeklődése kísérte a pletyka, a megszólás, a kicsúfolás, a megszégyenítés, kiközösítés közösségi, azaz „közvélemény” büntetéseire elhangzott példáit.

Pécsett átadásra került a Kutatócsoport alapító tagja, Dr. Béli Gábor, a PTE ÁJK tanszékvezetője, oktatási és tudományos dékánhelyettes, továbbá posztumusz Prof. em. Kajtár István számára az Erdős Péter hódmezővásárhelyi grafikus által készített Tárkány Szücs Ernő emlékplakett, majd bemutatták  a kiváló jogász és néprajztudós, a hazai jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének 100. és a szellemi örökségét ápoló jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján kiadott három kötetet.

Tárkány Szücs Ernő monográfiájának (Magyar jogi népszokások, Ludovika kiadó) Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Varga Judit igazságügyminiszter ajánlásával megjelent 3. kiadását a szerző fia, a Testamentum Alapítvány kurátora, dr. Tárkány Szücs Attila mutatta be. Dr. Bognár Szabina szerkesztőként a Kutatócsoport kiadványsorozatának 10., az elmúlt évtized tudományos kutatási eredményeit összegző kötetét ajánlotta a megjelentek figyelmébe. („Száz plusz tíz” jubileumi kötet  – Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021). (szerk.: Nagy Janka Teodóra-Bognár Szabina-Szabó Ernő) TSZE Kutatócsoport (PTE KPVK)-Bölcsészettudományi Kutatóközpont). Mint sorozatszerkesztő, Prof. Dr. Mezey Barna méltatta az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport által a jeles tudós életművének a nemzetközi kutatás mind szélesebb körével történő megismertetését célként megfogalmazó német és angol nyelvű tanulmánykötetet (Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien). (Hrsg. Janka Teodóra Nagy-Szabina Bognár). Ungarische Rechtshistoriker, Gondolat Kiadó).

Ahogyan Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a Kutatócsoport elnöke fogalmazott, a Magyar Tudomány Ünnepének ez évben választott gondolata megerősíti a „lent” joga kutatásának szükségességét és fontosságát: ahogyan a tudomány maga, a jogszokások is iránytűként szolgálhatnak az élhető jövőhöz.  A jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatások tudományos műhelyének pedig magától értetődő központja az évszázadok óta több etnikai, néprajzi és vallási csoport lakta, sokszínű autonóm népi kultúrával rendelkező Tolna megye székhelye, Szekszárd.

Dr. Frey Dóra sikeres PhD védése

Kutatócsoportunk tagja, Dr. Frey Dóra az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában 2021. november 12-én sikerrel védte meg Jogi eszközök a népességmozgás megvalósításában Tolna megyében 1944-1948 között című PhD-értekezését. A jelölt témavezetője Kutatócsoportunk társelnöke, Prof. Dr. Mezey Barna DSc, egyetemi tanár volt.

Meghívó

Meghívó Dr. Frey Dóra PhD-értekezésének nyilvános vitájára

2021. november 12-én 14.00 órakor kerül sor kutatócsoportunk tagja, Dr. Frey Dóra PhD-értekezésének nyilvános vitájára. A vitán online is lehetőség van részt venni, a kristo.zsofia@ajk.elte.hu e-mail címen kell jelentkezni.

Emléktábla avatás

Születésének 100. évfordulóján, 2021. október 13-án 10.00 órakor emléktáblát avattak Dr. Tárkány Szücs Ernő (1921-1984), a néprajztudományok doktora, a jogi népszokáskutatás nemzetközi hírű néprajztudósa egykori lakóházánál (Budapest, XII. Kék Golyó u. 4.).

Avatóbeszédet mondott Dr. Nagy Janka Teodóra, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke és Dr. Paul Csiszár, az EU Bizottság Versenyjogi Vezérigazgatóság igazgatója.

Az emléktáblánál nagyszámú tisztelő előtt koszorút helyezett el Pokorni Zoltán polgármester.

https://www.hegyvidekujsag.hu/kozelet/emlektabla-tarkany-szucs