VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet) Megnyitó Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért Bővebben »

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány” 2018. november 5-30. A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Bővebben »

Könyvbemutató és szakmai program az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke közös szervezésében került sor Bővebben »

In memoriam Dr. Szádeczky-Kardoss Irma

Kutatócsoportunk megrendülten tudatja, hogy alapító tagtársunk, Dr. Szádeczky-Kardoss Irma, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára 2018. július 29-én, életének 80. évében elhunyt. Emlékét őrizzük. Bővebben »

Konferencia-beszámoló

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA Szekszárd, 2017. szeptember 28–29. „A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai” címmel rendeztek Bővebben »

 
A Kutatócsoport kiadványai_Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1-8. - 2011-2018.

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport szakmai sikere

Kiváló értékelést kapott a PTE KPVK egyetemközi Kutatócsoportjának OTKA pályázata. A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)/ New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL). OTKA K 109191. sz. pályázat (vezető: Dr. Nagy Janka Teodóra, kutatók: Dr. Kajtár István, Dr. Homoki-Nagy Mária, Dr. Bánkiné Molnár Erzsébet, Dr. Bognár Szabina, asszisztens Szabó Ernő) értékelése külön kiemelte a sikeres nemzetközi és hazai kutatási, valamint publikációs tevékenységet.

Beszámoló a Kutatócsoport tevékenységéről a PTE KVPK Kari Tanács számára 2018/2019. tanév

  1. Alapadatok

név:                             Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

tagok száma:              28 tag (a tagok névsora elérhető a Kutatócsoport honlapján)

működési helyszín:     PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1. A Kutatócsoport tagjai a kapcsolatot elektronikusan tartották, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvényeken találkoztak, konzultáltak.

Dia4 Dia2

 

  1. A Kutatócsoport éves tervei, célkitűzései: A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint (www.jogineprajz.hu)
  1. Eredmények

Programok: A Kutatócsoport tagjai a témában számos ebben az évben is számos tudományos konferencián vettek részt, ismeretterjesztő előadásokat tartottak.

Kiadványok: A Kutatócsoport tagjai által megjelentetett jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi publikációt egy része a Kutatócsoport honlapján is elérhető digitális formátumban (open access) (www.jogineprajz.hu). A Jogi Néprajzi és Jogi Kultúrtörténeti Kiskönyvtár 1-8 kötetének rendkívül sikeres bemutatójára került sor Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Dia1

A PTE KPVK 40 Jubileumi kötetbe a Kutatócsoport tevékenységét, eredményeit összefoglaló áttekintés született (Mellékletben csatolva!) 

Kutatások: A Kutatócsoport 2013 februárjában elnyert, 15 millió forintos támogatásból gazdálkodó OTKA-pályázata („A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár” témában) lezárásra került 2018. szeptember-december között. Az 5 fős OTKA kutatócsoport elvégezte a pályázatban foglalt, az adott időegységre tervezett vállalások teljesítését. A néprajzos, valamint a jogtörténész szakma nagy figyelemmel kíséri a projekt eredményeit. (A kutatási eredményekről részleteten a csatolt mellékletben.)

Elismerések: A Kutatócsoport kiadványai (Jogi Néprajzi és Jogi Kulturtörténeti Kiskönyvtár 1-8.) a megjelent recenziók alapján rendkívül pozitív fogadtatásban részesült a szűkebb szakmai és a tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt.

4. Következő év tervei, feladatai

A Kutatócsoport számára 2019. januárjától nehézségek jelentkeztek a működéssel kapcsolatban. Ifj. Szabó Ernő doktorandusz, a TSZE Kutatócsoport tudományos asszisztensének foglalkoztatása megszűnt, a kari vezetés nem talált lehetőséget továbbfoglalkoztatására. Ez viszont azt is jelentette, hogy a Kutatócsoport sajnos nem tudott beadni új nemzetközi OTKA pályázatot, illetve Dr. Bognár Szabina tudományos titkárral együtt saját feladataink teljesítése mellett próbáljuk ugyan a honlapot gondozni és a Kutatócsoport adminisztrációját, publikációs disszeminációját elvégezni, de ennek eredményességéhez időben és tevékenységben adminisztrációs munkatársra lenne szükség.

A Kutatócsoport elhelyezése és így a kutatók fogadása, segítése is gondot jelent a Kutatócsoport kiköltöztetését követő rendezetlen helyzetben, a jelentkező hazai és nemzetközi ilyen igényeket nem tudtuk teljesíteni.

       5. További információk: www.jogineprajz.hu

 

 

Szekszárd, 2019. május 27.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra sk.

egyetemi tanár, a Kutatócsoport elnöke

Dia3

TSZE JKJN KK 5. kötet bemutató_Homoki-Nagy Mária_Jogi Kari Könyvünnep_SZTE ÁJK_2018.12.13.

VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet)

Megnyitó

Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán

Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért hiteles tanúk elõtt végsõ rendelkezésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezõvárosában

Ajánló a könyvhöz:
“Homoki-Nagy Mária: ’Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…’ – Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában monográfiája a szerző ,A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL) K 109191 sz. OTKA-kutatás időszakában végzett forráskutatásainak eredményeit ismerteti. A könyv azonban sokkal több, mint néhány év kutatási eredményének összefoglalása, mint egyszerű forrásismertetés és -értékelés.”(Nagy Janka Teodóra)

Ismerteti: Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

Pozsonyi Norbert: Dologi hitelbiztosítékok az ügyleti gyakorlatban. Kauteláris praxis apréklasszikus és a klasszikus korszakban

Ajánló a könyvhöz:
“A jelen munka elsődleges célja annak bemutatása, hogy a mindennapok szerződési gyakorlata (kauteláris praxisa) által kialakított formulák milyen komoly befolyással bírtak a római jog fejlődésére. Számos ilyen, a jogéletben kialakult szerződési klauzula (pl. a bérbeadó zálogjoga a bérlő által a bérleménybe bevitt értéktárgyakon) olyan elterjedtté vált, hogy idővel ezeket a kikötéseket a szerződés természetes alkatrészeinek (naturalia negotii) tekintették. Sőt néhány – akár már a köztársasági korszak vagy a korai principátus ügyleti gyakorlatában kialakult – szerződési kikötés mind a mai napig közvetlenül megtalálható korunk modern államainak magánjogi kódexeiben is.” (Pozsonyi Norbert)

Ismerteti: Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Berki Gabriella: Free Movement of Patients in the EU. A Patient’s Perspective

Ajánló a könyvhöz:

„A Free movement of patients in the EU – A Patient’s Perspective című monográfia a betegmobilitás jogi kérdéseit járja körül – ezúttal a betegek oldaláról. Ennek a sokat vitatott témának egy újszerű aspektusát tárja fel ezzel, és olyan problémákra világít rá, melyek eddig nem, vagy kevéssé kerültek a jogalkotói, jogalkalmazói és akadémiai vizsgálódások látóterébe. A téma újbóli aktualitását a Betegmobilitási Irányelvnek a Szociális Biztonsági Koordinációs Rendeletekkel való párhuzamos alkalmazása – az ez által előálló hiányosságok és ellentmondások – adta meg. A könyv szerzője, aki tudományos ismeretterjesztő munkájával 2017-ben az Európai Tanács Altiero Spinelli díjának harmadik helyezését érte el, egy szolidárisabb és szociálisan érzékenyebb Európai Unió mellett teszi le a voksát, amelyben minden beteg hozzáférhet a számára szükséges, jó minőségű egészségügyi ellátáshoz – akár saját tagállamán kívül is.” (Berki Gabriella)

Ismerteti: Gellérné Lukács Éva adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Wolters Kluwer Kft. idei új kiadványai

Ötvös Ildikó üzleti felelő és Takács Tibor VIP ügyfélkapcsolati menedzser, Wolters Kluwer Kft.

A rendezvény alkalmával megtekinthetők a Karunk oktatóinak tollából az elmúlt évben

megjelent kötetek is.

RÖVID HÍR_TIT-Jogászegylet TMSZ_Prof.Mezey_MTÜ előadás_Szekszárd, 2018.11.19.

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány”
2018. november 5-30.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportja által a Magyar Tudomány Ünnepén közösen szervezett programon 2018. november 19-én Szekszárdon Prof. Dr. Mezey Barna DSc. jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke tartott a Tolna Megyei Főügyészség Dísztermében  megjelentek élénk érdeklődése által kísért előadást „A büntetőjog szinergiája” címmel.

MTÜ2_MEZEY-Szekszárd_20181119 MTÜ1_MEZEY_Szekszárd_20181119

logo-01

Meghívó: Mezey Barna előadása a Magyar Tudomány Ünnepén

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete
és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

 

a Magyar Tudomány Ünnepén
tisztelettel meghívja

„A büntetőjog szinergiája”

előadásra

Előadó: Prof. Dr. Mezey Barna DSc.
jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport társelnöke

Időpont: 2018. november 19. (hétfő) 17.00 óra
Helyszín: Tolna Megyei Főügyészség Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 3.)
A megjelenteket köszönti:
Dr. Nőt László
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezetének elnöke

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra
a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport elnöke, a PTE KPVK tudományos és innovációs dékánhelyettese

Megjelenésére feltétlenül számítunk!