VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet) Megnyitó Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért Bővebben »

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány” 2018. november 5-30. A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Bővebben »

Könyvbemutató és szakmai program az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke közös szervezésében került sor Bővebben »

In memoriam Dr. Szádeczky-Kardoss Irma

Kutatócsoportunk megrendülten tudatja, hogy alapító tagtársunk, Dr. Szádeczky-Kardoss Irma, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára 2018. július 29-én, életének 80. évében elhunyt. Emlékét őrizzük. Bővebben »

Konferencia-beszámoló

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA Szekszárd, 2017. szeptember 28–29. „A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai” címmel rendeztek Bővebben »

 

Beszámoló a Kutatócsoport tevékenységéről a PTE KVPK Kari Tanács számára 2018/2019. tanév

  1. Alapadatok

név:                             Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

tagok száma:              28 tag (a tagok névsora elérhető a Kutatócsoport honlapján)

működési helyszín:     PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1. A Kutatócsoport tagjai a kapcsolatot elektronikusan tartották, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvényeken találkoztak, konzultáltak.

Dia4 Dia2

 

  1. A Kutatócsoport éves tervei, célkitűzései: A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint (www.jogineprajz.hu)
  1. Eredmények

Programok: A Kutatócsoport tagjai a témában számos ebben az évben is számos tudományos konferencián vettek részt, ismeretterjesztő előadásokat tartottak.

Kiadványok: A Kutatócsoport tagjai által megjelentetett jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi publikációt egy része a Kutatócsoport honlapján is elérhető digitális formátumban (open access) (www.jogineprajz.hu). A Jogi Néprajzi és Jogi Kultúrtörténeti Kiskönyvtár 1-8 kötetének rendkívül sikeres bemutatójára került sor Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Dia1

A PTE KPVK 40 Jubileumi kötetbe a Kutatócsoport tevékenységét, eredményeit összefoglaló áttekintés született (Mellékletben csatolva!) 

Kutatások: A Kutatócsoport 2013 februárjában elnyert, 15 millió forintos támogatásból gazdálkodó OTKA-pályázata („A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár” témában) lezárásra került 2018. szeptember-december között. Az 5 fős OTKA kutatócsoport elvégezte a pályázatban foglalt, az adott időegységre tervezett vállalások teljesítését. A néprajzos, valamint a jogtörténész szakma nagy figyelemmel kíséri a projekt eredményeit. (A kutatási eredményekről részleteten a csatolt mellékletben.)

Elismerések: A Kutatócsoport kiadványai (Jogi Néprajzi és Jogi Kulturtörténeti Kiskönyvtár 1-8.) a megjelent recenziók alapján rendkívül pozitív fogadtatásban részesült a szűkebb szakmai és a tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt.

4. Következő év tervei, feladatai

A Kutatócsoport számára 2019. januárjától nehézségek jelentkeztek a működéssel kapcsolatban. Ifj. Szabó Ernő doktorandusz, a TSZE Kutatócsoport tudományos asszisztensének foglalkoztatása megszűnt, a kari vezetés nem talált lehetőséget továbbfoglalkoztatására. Ez viszont azt is jelentette, hogy a Kutatócsoport sajnos nem tudott beadni új nemzetközi OTKA pályázatot, illetve Dr. Bognár Szabina tudományos titkárral együtt saját feladataink teljesítése mellett próbáljuk ugyan a honlapot gondozni és a Kutatócsoport adminisztrációját, publikációs disszeminációját elvégezni, de ennek eredményességéhez időben és tevékenységben adminisztrációs munkatársra lenne szükség.

A Kutatócsoport elhelyezése és így a kutatók fogadása, segítése is gondot jelent a Kutatócsoport kiköltöztetését követő rendezetlen helyzetben, a jelentkező hazai és nemzetközi ilyen igényeket nem tudtuk teljesíteni.

       5. További információk: www.jogineprajz.hu

 

 

Szekszárd, 2019. május 27.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra sk.

egyetemi tanár, a Kutatócsoport elnöke

Dia3

TSZE JKJN KK 5. kötet bemutató_Homoki-Nagy Mária_Jogi Kari Könyvünnep_SZTE ÁJK_2018.12.13.

VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet)

Megnyitó

Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán

Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért hiteles tanúk elõtt végsõ rendelkezésemet tészem…” Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezõvárosában

Ajánló a könyvhöz:
“Homoki-Nagy Mária: ’Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…’ – Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában monográfiája a szerző ,A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL) K 109191 sz. OTKA-kutatás időszakában végzett forráskutatásainak eredményeit ismerteti. A könyv azonban sokkal több, mint néhány év kutatási eredményének összefoglalása, mint egyszerű forrásismertetés és -értékelés.”(Nagy Janka Teodóra)

Ismerteti: Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

Pozsonyi Norbert: Dologi hitelbiztosítékok az ügyleti gyakorlatban. Kauteláris praxis apréklasszikus és a klasszikus korszakban

Ajánló a könyvhöz:
“A jelen munka elsődleges célja annak bemutatása, hogy a mindennapok szerződési gyakorlata (kauteláris praxisa) által kialakított formulák milyen komoly befolyással bírtak a római jog fejlődésére. Számos ilyen, a jogéletben kialakult szerződési klauzula (pl. a bérbeadó zálogjoga a bérlő által a bérleménybe bevitt értéktárgyakon) olyan elterjedtté vált, hogy idővel ezeket a kikötéseket a szerződés természetes alkatrészeinek (naturalia negotii) tekintették. Sőt néhány – akár már a köztársasági korszak vagy a korai principátus ügyleti gyakorlatában kialakult – szerződési kikötés mind a mai napig közvetlenül megtalálható korunk modern államainak magánjogi kódexeiben is.” (Pozsonyi Norbert)

Ismerteti: Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Berki Gabriella: Free Movement of Patients in the EU. A Patient’s Perspective

Ajánló a könyvhöz:

„A Free movement of patients in the EU – A Patient’s Perspective című monográfia a betegmobilitás jogi kérdéseit járja körül – ezúttal a betegek oldaláról. Ennek a sokat vitatott témának egy újszerű aspektusát tárja fel ezzel, és olyan problémákra világít rá, melyek eddig nem, vagy kevéssé kerültek a jogalkotói, jogalkalmazói és akadémiai vizsgálódások látóterébe. A téma újbóli aktualitását a Betegmobilitási Irányelvnek a Szociális Biztonsági Koordinációs Rendeletekkel való párhuzamos alkalmazása – az ez által előálló hiányosságok és ellentmondások – adta meg. A könyv szerzője, aki tudományos ismeretterjesztő munkájával 2017-ben az Európai Tanács Altiero Spinelli díjának harmadik helyezését érte el, egy szolidárisabb és szociálisan érzékenyebb Európai Unió mellett teszi le a voksát, amelyben minden beteg hozzáférhet a számára szükséges, jó minőségű egészségügyi ellátáshoz – akár saját tagállamán kívül is.” (Berki Gabriella)

Ismerteti: Gellérné Lukács Éva adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Wolters Kluwer Kft. idei új kiadványai

Ötvös Ildikó üzleti felelő és Takács Tibor VIP ügyfélkapcsolati menedzser, Wolters Kluwer Kft.

A rendezvény alkalmával megtekinthetők a Karunk oktatóinak tollából az elmúlt évben

megjelent kötetek is.

RÖVID HÍR_TIT-Jogászegylet TMSZ_Prof.Mezey_MTÜ előadás_Szekszárd, 2018.11.19.

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány”
2018. november 5-30.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportja által a Magyar Tudomány Ünnepén közösen szervezett programon 2018. november 19-én Szekszárdon Prof. Dr. Mezey Barna DSc. jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke tartott a Tolna Megyei Főügyészség Dísztermében  megjelentek élénk érdeklődése által kísért előadást „A büntetőjog szinergiája” címmel.

MTÜ2_MEZEY-Szekszárd_20181119 MTÜ1_MEZEY_Szekszárd_20181119

logo-01

Meghívó: Mezey Barna előadása a Magyar Tudomány Ünnepén

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete
és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

 

a Magyar Tudomány Ünnepén
tisztelettel meghívja

„A büntetőjog szinergiája”

előadásra

Előadó: Prof. Dr. Mezey Barna DSc.
jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport társelnöke

Időpont: 2018. november 19. (hétfő) 17.00 óra
Helyszín: Tolna Megyei Főügyészség Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 3.)
A megjelenteket köszönti:
Dr. Nőt László
a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezetének elnöke

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra
a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi néprajzi Kutatócsoport elnöke, a PTE KPVK tudományos és innovációs dékánhelyettese

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

bkml_barth

könyvbemutató: Bárth János, Jankováci levelek (Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében)

MEGHÍVÓ
a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya és
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
tisztelettel meghívja
Bárth János: Jankováci levelek (Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében) c. kötetének
„Négykezes” könyvbemutatójára
Időpont: 2018. november 21. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Hagyományok Háza (Corvin tér 8.) Halmos Béla terem
A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget:
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária (jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK, Szeged)
Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (jogtörténész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK, Szekszárd)

„Bár Jánoshalma határában születtem és jánoshalmi földön nőttem föl, nem készültem arra, hogy Jánoshalma múltjának kutatója legyek. … Amikor a hatvanas éveimet tapostam, szinte fogadalomszerűen többször, többeknek megígértem, hogy 70 éves korom táján kutatóként tartósan „visszatérek” a Duna-Tisza közére, amit egyébként életvitelszerűen és tudományos értelemben soha nem hagytam el igazán. Úgy gondoltam, egy XVIII-XIX. századi téma kutatásával és feldolgozásával kellene tisztelegnem szülővárosom előtt. …
Alapos fontolgatás után .. választottam … a manapság fellendülőben lévő magyar történeti népéletkutatás két egymással összefüggő jogi néprajzi témáját: a jobbágyvagyon és az öröklés kérdéskörét állítottam jankováci könyvem középpontjába. Ezáltal a feldolgozás során történeti módszerekkel olyan aktuális néprajzi témákat érinthettem, mint a nagycsalád, a jobbágygazdaság, a tárgyi ellátottság és hasonlók. … A jankováci úriszék sokszáz írott dokumentumából 63 panaszlevelet, hagyatéki leltárt, végrendeletet, osztálylevelet, egyezséglevelet, tanúsítványt választottam ki abból a célból, hogy betűhűen közreadjam.” (Bárth János)

A programon minden kedves érdeklődőt szívesen várunk!

a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztálya nevében:
Nagy Janka Teodóra (elnök) és Bednárik János (titkár)
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében:
Mezey Barna (társelnök), Nagy Janka Teodóra (elnök) és Bognár Szabina (titkár)