2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Kedves Előadók, Kedves Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Kollégák! Először is a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részt vettetek „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencián a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban 2019. november 28-29-én. Mindkét Bővebben »

Imreh István konferencia Kolozsvár 2019. 09. 12-13.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete 2019. szeptember 12-13-án emlékkonferenciát szervezett a száz éve Bővebben »

Búcsúzunk… Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus (1951–2019)

Abiit, non obiit Kajtár István 1951-ben született Nagykanizsán, 1970-ben a fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban érettségizett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1977-ben vette át diplomáját. A kar Jogtörténeti Tanszékén 1974-1977 között Bővebben »

VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet) Megnyitó Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért Bővebben »

A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

A Magyar Tudomány Ünnepe: „Határtalan tudomány” 2018. november 5-30. A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a Pécsi Tudományegyetem KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Bővebben »

 
053

2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Kedves Előadók, Kedves Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Kollégák!

Először is a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részt vettetek „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencián a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban 2019. november 28-29-én.

Mindkét nap szakmaisága, szellemisége méltón idézte Kajtár István professzor úr, a jogtörténész, a jogi kultúrtörténész, a professzor, a kolléga, a barát emlékét.

Köszönet ezért valamennyi előadónak, emlékezőnek és résztvevőnek!

A konferencián elhangzott előadások megjelentetését tervezzük, a kézirat leadására vonatkozó részletes információkat 2020. január 31-ig pontosítjuk.

 

Szíves üdvözlettel a konferencia szervezőbizottsága nevében:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra

PAB Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság
alelnöke,
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
elnöke

MEGHÍVÓ: 2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA tudományos konferenciára

s

MEGHÍVÓ

az mta pécsi akadémiai bizottság gazdaság- és jogtudományok szakbizottság jogdogmatikai és jogtörténeti munkagbizottság

az mta szegedi akadémiai bizottság jogtudományi szakbizottság

a pte állam és jogtudományi kar jogtörténeti tanszék

és a tárkány szükcs ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport (pte kpvk)

 

tisztelettel meghívja

a Magyar Tudomány Ünnepe

alkalmából tartandó tudományos konferenciára

 

Időpont: 2019. november 28-29. (csütörtök-péntek)

Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)

 

 

Program

 

 „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA”

KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

 

  1. november 28. 14.00-18.00

 

14.00  Megnyitó

Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE)

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke

Dr. Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)

 

14.20  Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus

Tiszteleti előadások

Levezető elnök: Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék), Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke)

 

Kajtár István a jogtörténész

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék)

 

Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely

Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)

 

A tengerek joga Kajtár István szemináriumain

Dr. László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola)

 

15.30 Kávészünet

 

16.00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember

Szakmai emlékezések

Levezető elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

 

18.00 Zárszó

Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

***

 

  1. november 29. (péntek) 9.00-15.00

 

A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai

 

9.00-9.10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)

 

1.szekció

Elnök: Homoki-Nagy Mária

9.10-9.30     Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai

9.30-9.50     Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája

9.50-10.10   Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának” jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz Kajtár István:

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe című monográfiájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10.10-10.25 Hozzászólások

 

10.25-10.40 Szünet

 

  1. szekció

Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet

10.40-11.00  Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek

ünnepélyességének fontosabb elemeiről

11.00-11.20  Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai

11.20-11.40  Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet

11.40-11.55  Hozzászólások

 

11.50-12.15 Szünet

 

  1. Szekció

Elnök: Béli Gábor

12.15-12.35  Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról

12.35-12.55  Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig

12.55-13.15  Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun

társadalomra a XVIII. században

13.15-13.30  Hozzászólások

 

13.30-13.45 Szünet

 

 

 

 

 

  1. szekció

Elnök: Mezey Barna

13.45-14.05  Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869-1874)

14.05-14.25 Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai

14.25-14.45  Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok

14.45-15.00  Hozzászólások

 

15.00 A konferencia zárása (Mezey Barna)

 

*

A konferencia előadói:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész) ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza 

Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász, szociológus), tudományos munkatárs, MTA BTK NI 

Dr. Falus Orsolya Fruzsina PhD (jogtörténész) tanszékvezető főiskolai docens, DUE

Dr. Frey Dóra (jogtörténész), egyetemi tanársegéd, AUB

Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem 

Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Dr. Horváth József PhD (könyvtáros-történész) igazgatóhelyettes, KPMKKT, Győr

Dr. Marian Malecki (jogtörténész) egyetemi tanár, Jagelló Egyetem (Lengyelország)

Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK 

Dr. Nánási László PhD (jogtörténész), c. egyetemi docens, SZTE ÁJK

Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus) prof. emeritus, PPKE JÁK

Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus), egyetemi docens, ELTE ÁJK

 

 

A konferencia szervezőbizottsága:

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra alelnök)

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária elnök)

PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes)

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök)

 

Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK

Szabó Ernő (ókortörténész) doktorjelölt, PTE BTK

Dr. Szabó Tamás (jogász) doktorandusz, PTE ÁJK

 

 

 

További információ:

jankateodora@gmail.com; beli.gabor@ajk.pte.hu

 

 

 

 

Elérhető elektronikus formában a Jogtörténeti Szemle 2018. 3-4. száma

Tisztelt Kollégák!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy megjelent a Jogtörténeti Szemle 2018. 3-4. száma, amelyet elektronikus formában néhány napon belül olvashatnak tanszéki honlapunkon (www.majt.hu).

 

Üdvözlettel,

Bódiné dr. Beliznai Kinga PhD

egyetemi docens

a Jogtörténeti Szemle szerkesztője

TSZE KUTATÓCSOPOPORT_JÓ_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190912

Imreh István konferencia Kolozsvár 2019. 09. 12-13.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete 2019. szeptember 12-13-án emlékkonferenciát szervezett a száz éve született Imreh István tiszteletére.

A konferencián a résztvevők a Házsongárdi temetőben megkoszorúzták Imreh István sírját, majd az EME székházában kétnapos tudományos konferencián emlékeztek meg a történész Imreh István több tudományterületet érintő
munkásságáról.

Az emlékkonferencián a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport több tagja is részt vett. Nagy Janka Teodóra a Kutatócsoport elnöke Imreh István és a székely falvak jog-, szokás- és értékrendje címmel tartott előadást; Mezey Barna a Kutatócsoport társelnöke a falutörvények szankciórendszeréről adott áttekintést. A Kutatócsoport alapító tagjai közül Bánkiné Molnár Erzsébet A helyi törvények, mint az autonómia belső szabályozói cím alatt a jász és a székely önigazgatás közötti párhuzamok feltárására vállalkozott; Homoki-Nagy Mária példákon keresztül mutatta be, miként élhet tovább a szokás és a szokásjog a késői jogalkotásban. Nánási László egy korai erdélyi büntetőjogi kodifikációs kísérletről, a 1810/11-es kolozsvári országgyűlés büntető kódexéről számolt be. Bognár Szabina tudományos titkár Imreh Istvánnak a magyar népi jogélet kutatásában betöltött szerepét ismertette. A konferencia részletes programja itt érhető el.

Köszönjük a Házigazdák és a Szervezők áldozatos munkáját!

 

OBORNI TERÉZ_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915 BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915NAGY JANKA TEODÓRA_EA1_IMREH KONFERENICA_KOLOZSVÁR_20190915NÁNÁSI LÁSZLÓ_IMREH KONFERENCIA_KOLOZSVÁR_20190915 (1)TSZE JOGTÖRTÉNETI SZEKCIÓ_JÓ_IMREH KONFERENICA_KOLOZSVÁR_20190915_071500   Imreh István sírjánál_Kolozsvár_Házsongárdi temető_20190915

a9712014594771.56036eeea5a8e

Dr. Nánási László az alföldi „betyárvilág” felszámolásáról

A kecskeméti  Gong Rádió „Bűn nyomában” című műsorának 2019. július 18-i és augusztus 1-i adásainak anyaga. E műsoroknak volt vendége Dr. Nánási László, a téma pedig az alföldi „betyárvilág” felszámolása volt.

Dr. Nánási László a Kecskeméti TV-ben 2019. 8. 9-én adott Hirös Históriákban a betyárvilágról (3,07-15,22 perc):