Új kutatócsoport alakult a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetben a Tagányi-hagyaték feltárására

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe: Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30. Azonosítója: NKFI FK 132220 A kutatócsoport szakmai hátterét a BTK Néprajztudományi Intézet Bővebben »

2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Kedves Előadók, Kedves Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Kollégák! Először is a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részt vettetek „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencián a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban 2019. november 28-29-én. Mindkét Bővebben »

Imreh István konferencia Kolozsvár 2019. 09. 12-13.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete 2019. szeptember 12-13-án emlékkonferenciát szervezett a száz éve Bővebben »

Búcsúzunk… Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus (1951–2019)

Abiit, non obiit Kajtár István 1951-ben született Nagykanizsán, 1970-ben a fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban érettségizett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1977-ben vette át diplomáját. A kar Jogtörténeti Tanszékén 1974-1977 között Bővebben »

VIII. Jogi Kari Könyvünnep ( SZTE ÁJTK)

2018. december 13. (csütörtök) 11.00 óra Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54., III. emelet) Megnyitó Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán Homoki-Nagy Mária: ”Az általam megkért Bővebben »

 

Beszámoló a Tárkány Szücs Ernő Kutatócsoport tevékenységéről a PTE KVPK Kari Tanács számára – 2019/2020. akadémiai év

I.Alapadatok

név:                             Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport

tagok száma:              29 tag (a tagok névsora elérhető a Kutatócsoport honlapján – www.jogineprajz.hu)

működési helyszín:     PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.) A Kutatócsoport tagjai a kapcsolatot elektronikusan tartották, továbbá szakmai konferenciákon, rendezvényeken találkoztak, konzultáltak.

II.A Kutatócsoport éves tervei, célkitűzései

A küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint (www.jogineprajz.hu)

III.Eredmények

 • Programok:

1.1.„A jog kulturális holdudvara” címmel rendezte meg 2019. november 28–29-én a Kutatócsoport a Kajtár István Emlékkonferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban.

1,2,Az egyéni kutatói eredmények ismertetése, a kutatás összehangolása, a vállalt feladatok és az operatív teendők áttekintése érdekében, az újonnan elnyert NKFI pályázat (FK 132220) keretében 2020. január 14-én munkaértekezletre került sor Budapesten a kutatók részvételével, amelynek a BTK Néprajztudományi Intézet adott otthont.

1.3.A 2019/2020. tanévben a TSZE Kutatócsoport több tagja folyamatosan és rendszeresen részt vett tagként és együttműködő kutatóként a Kutatócsoport elnöke, Prof. Mezey Barna által vezetett MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport munkájában (munkaértekezlet, kutatás, konferencia, kiadvány).

1.4. A Magyar Néprajzi Társaság 2019. szeptember 25-n a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében tudományos konferenciával ünnepelte alapításának 130. évfordulóját. A tanácskozáson a jogtörténettudomány nevében a TSZE Kutatócsoport társelnöke, Mezey Barna tisztelgett a Társaság munkássága előtt: “Népi jogélet és a hatalom joga – a néprajztudomány és a jogtudomány találkozási metszetei” címmel tartott előadásával köszöntette a közel másfél száz esztendős Társaságot.

 • Konferencia előadások:

A kutatócsoport tagjai többek között az alábbi nemzetközi (külföldi és hazai) konferenciákon tartottak előadásokat (válogatás elsősorban a PTE KPVK oktatói által tartott előadásokból):

2.1 «XIV. Современные проблемы гуманитарной науки» Vladikavkaz (Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság, Oroszország), 2019. 06. 18-20. Szervező: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И.  Абаева – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра Владикавказский научный центр РАН (SOIGSI).

2.2. Imreh István Emlékkonferencia, Kolozsvár, 2019. 09. 12-13. (szerv.: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvári  Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete, MTA BTK Történettudományi Intézet)

2.3. Kutatástörténeti, -szemléleti és –módszertani tanulmányok. Kolozsvár, 2019. 10. 18. ,  (szerv: EME és Kriza János Néprajzi Társaság)

2.4. IX. „Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque“/ Igazságot mindenkinek. Komarno, 2019. 09. 25-26. (szervezők: Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Nyitrai Állami Levéltár, Komáromi Fióklevéltár)

2.5. Kőrösi Csoma Sándor – a magyarság rétegei. Tudományos konferencia. Kovászna, 2019.04. 04-06.

2.6. IX. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged, 2019. november 13–15. (szervezők: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága)

2.7. „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencia. Pécs, 2019. 11. 28-29. (szervező: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság, PTE, Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK)

2.8.A társadalom kutatója: Szabó László konferencia. Szolnok, Városháza Díszterme, Damjanich Múzeum, 2019. 11. 14.  (szervezők: Damjanich János  Múzeum, MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága Társadalom- és Történettudományi Szakbizottságának Néprajzi Munkabizottsága) Magyar Tudomány Ünnepe – Értékteremtő tudomány.

2.9.XI. Jászkunság kutatása konferencia 2019. Kunszentmárton, 2019. 11. 06-07. (szerv: Kunszentmártoni Múzeum)

 • Kiadványok:

A Kutatócsoport tagjai nagyszámú jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi publikációt jelentettek meg a tárgyévben, amelyek egy része a Kutatócsoport honlapján is elérhető digitális formátumban (open access). A TSZE Kutatócsoport honlapja (http://jogineprajz.hu) a tárgyévi tartalomfejlesztésnek köszönhetően az aktuális hírek (rövid híradások programokról, a kutatási területhez kapcsolódó eseményekről, kiadványokról) megjelenése mellett, adattárral bővült (a jogi kultúrtörténethez kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, források, segédletek).

 • Kutatások:

A Kutatócsoport szakmai hátteret nyújtott a „Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége” című OTKA pályázat elkészítéséhez és benyújtásához, amelyet a szakmai zsűri támogatásra méltónak ítélt. Az NKFI kutatás azonosítója: FK 132220, futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30. Tagjai négy intézményből verbuválódtak: A vezető kutató, Bognár Szabina a PTE KPVK adjunktusa, Nagy Janka Teodóra szenior kutató a PTE KPVK tanszékvezető egyetemi tanára. Horváth József szenior kutató a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese. Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója résztvevő kutatóként csatlakozott. A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai közül Domokos Mariann és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban. A néprajzos, valamint a jogtörténész szakma nagy figyelemmel kíséri a projekt haladását, amely korai fázisa ellenére már most számos eredménnyel büszkélkedhet (Részletek: www.jogineprajz.hu).

A TSZE Kutatócsoport tagjai közül többen részt vesznek a Kutatócsoport társelnöke, Prof. Mezey Barna egyetemi tanár által vezetett „A szuverenitás változatai a 19-20. század magyar jogfejlődésében” MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (2019-2024) munkájában (Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Nagy Janka Teodóra, Stipta István).

 • Elismerések:    

A Kutatócsoport kiadványai (Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 1–8. [sorozatszerkesztő: Dr. Nagy Janka Teodóra]) a megjelent recenziók alapján rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek a szűkebb szakmai és a tágabb érdeklődő olvasóközönség részéről egyaránt  (a recenzió elérhetők a Kutatócsoport honlapján).

 • A következő év tervei, feladatai:

Ez év őszén meg kívánjuk jelentetni a TSZE Kutatócsoport tizedik kiadványa 3 ív terjedelemben: „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencia (2019. november 28–29) előadásaiból szerkesztett tanulmánykötet a Kutatócsoport kiadásában a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 9. köteteként jelenik meg. A Kutatócsoport honlapján a Digitális Adattárat tovább kívánjuk fejleszteni. A következő évben is naprakész információkat jelentetünk meg a témához kapcsolódó rovatokban: hírek, kiadványok (könyvajánlók, recenziók), galéria, adattár (a jogi kultúrtörténethez kapcsolódó tanulmányok, dokumentumok, források és egy kutatástörténeti arcképcsarnok).

 • További információk: www.jogineprajz.hu

Szekszárd, 2020. május 28.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD és Prof. Dr. Mezey Barna DSc.

a Kutatócsoport elnöke és társelnöke

Digitalizált formában elérhető Tagányi Károly levéltárnok-történész publikált öröksége

A Tagányi-hagyaték feltárását végző kutatócsoportunk – a teljes Tagányi-hagyaték online adatbázisának végleges kiépítéséig egyelőre ideiglenes formában – elérhetővé tette Tagányi publikált örökségét:

https://kpvkptehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/szabo_erno_kpvk_pte_hu/EqM3MLmYhFZDjCXfFkz9IBQBNTBXLWKrPee3gWHbRr1GaQ?e=hx7dmX

 

 

 

Az ikonra kattintva a megjelenés éve szerint rendezve találjuk a digitalizált publikációkat (a Nyitramegyei Közlönyben megjelent tárcák kivételével), amelyek kereshető pdf formátumban letölthetők.

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége

Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.

Azonosítója: NKFI FK 132220

Az adatbázissal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a szabo.erno@btk.mta.hu e-mail címre várjuk.

1logo

Új kutatócsoport alakult a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetben a Tagányi-hagyaték feltárására

A kutatócsoport munkáját biztosító NKFI pályázat címe:

Tagányi Károly (1856–1924) jogszokásgyűjtő programja és hagyatékának tudománytörténeti jelentősége
Futamideje: 2019.12.01 – 2023.11.30.
Azonosítója: NKFI FK 132220

A kutatócsoport szakmai hátterét a BTK Néprajztudományi Intézet és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport jelenti. A kutatók négy intézményből érkeztek: a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanszékvezető egyetemi tanára Nagy Janka Teodóra és Horváth József, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese szenior kutatóként; Szeberényi Gábor, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója résztvevő kutatóként csatlakozott a pályázathoz. A BTK Néprajztudományi Intézet munkatársai közül Bognár Szabina (vezető kutató), Domokos Mariann és Szabó Ernő vesznek részt a kutatási programban.

A pályázat vezető kutatója, Bognár Szabina jogász-néprajzos. A BTK Néprajztudományi Intézet kutatójaként rendszeresen publikál a jogi néprajz tárgykörében; disszertációja alapján készült monográfiája A magyar népi jogélet kutatása címmel 2016-ban a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában jelent meg. Nevéhez köthető Tagányi Károly 21. századi „újrafelfedezése”, Tagányi publikált örökségének számbavétele. Tagányi műveinek hatását és jelentőségét vizsgálja a nemzetközi és a hazai néprajztudományban.

Nagy Janka Teodóra jogász-néprajzos, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke, a PTE KPVK egyetemi tanára, a projektben szenior kutató. Az 1990-es évek közepétől rendszeresen publikál a tradicionális népi önkormányzatokról (ezek között a föld- és faluközösségekről) és a népi jogéletről, annak magyar és nemzetközi kutatástörténetéről. A pályázatban részt vesz a 19. századi európai jogi néprajzi kutatások magyarországi hatásvizsgálatában. A jogi néprajz hazai képviselőjeként újabb és újabb témákkal jelentkezik, konferenciák és kiadványok sora jelzi hiánypótló tudományos és tudományszervező tevékenységét.

Horváth József történész-könyvtáros, a kora újkori végrendelet-kutatás megkerülhetetlen képviselője, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese. Több évtizedes forrásfeltáró és könyvtárosi tapasztalatai alapján szenior kutatóként segíti a Tagányi-hagyaték feltárását. Sokoldalú felkészültsége biztosíték arra, hogy értő feldolgozója lesz Tagányi Károly kora újkorra vonatkozó publikációinak és kéziratos hagyatékának, különös tekintettel a Tagányi-levelezésre.

Szeberényi Gábor történész-könyvtáros, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója. Feldolgozta a Tagányi-könyvtár 1920-as évekbeli Pécsre kerülésének történetét. Nevéhez köthető Tagányi historiográfiai hatásának minden korábbinál részletesebb feltárása; a Tagányi-tanítványok közül Holub József és Szekfű Gyula mester-tanítványi kapcsolatának részletes vizsgálata. A projekt keretében feldolgozza az 1920-as években Pécsre került Tagányi-könyvtár állományát, és folytatja Tagányi historiográfiai (társadalomtörténeti, tudománytörténeti) hatásának feltárását.

Domokos Mariann néprajzos-jogász, a BTK Néprajztudományi Intézet kutatója.  Publikációinak nagy része a magyar népmesegyűjtés és kiadás 19. századi történetének különböző fejezeteit mutatja be. Számos tanulmány, egy monográfia a mesegyűjtés történetéről és egy klasszikus népmesegyűjtemény kéziratos és kiadott változatának szinoptikus, kritikai kiadása köthető nevéhez. Elsősorban másfél évtizedes forrásfeltáró tapasztalatait hasznosítja a különböző gyűjteményekben őrzött Tagányi-kéziratok számbavétele során. Vizsgálja Tagányi műveinek hatását és jelentőségét a néprajztudományban. Feltárja a 19. századi európai jogi néprajzi kutatások és az európai folklórgyűjtés történetének összefüggéseit, elsősorban a Grimm-testvérek magyar recepcióját kutatva.

Szabó Ernő ókortörténész-közgazdász, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos segédmunkatársa. A Tagányi-hagyatékról készülő adatbázis felelőse, aktív szerepet vállal a Tagányi-hagyaték feltárásában és feldolgozásában.

A kutatás témája:

Tagányi Károly (1856–1924) történész-levéltárnok méltatlanul elfelejtett tudósunk, akinek témaválasztása, „stylje” is jóval univerzálisabb volt, mint kortársaié, felfogása nagyban elütött a korabeli magyar történetírók többségétől. A munkája iránt végletekig elkötelezett tudósként a 19. század végén rendkívüli képességekkel és erudícióval próbált meghonosítani több, Európában szintén abban az időszakban indult kutatási irányzatot. Szerteágazó próbálkozásai (közülük kiemelhető az őt az Akadémiába bejuttató A földközösség története Magyarországon című tanulmánya) – a modern levéltártani rendező elvek adaptálásától a helytörténetírás tudományos megalapozásán keresztül a gazdaságtörténet meghonosításáig – azonban túl korainak bizonyultak, s így sokáig nem akadt követőjük. Legfontosabb újítása, hogy egyre szélesebb forráskört vont be vizsgálataiba, a néprajztudományban és azon belül a néprajzi gyűjtésben is egy újabb forrásbázist látott. Így széles nemzetközi kitekintéssel nyomon követte a korszakban kibontakozó új tudomány eredményeit, és levéltári kutatásaival ötvözve építette be azokat munkáiba. Kifejezetten néprajzosok számára megfogalmazott jogszokásgyűjtő programjának első részét (A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. I. rész. A családjog és öröklési jog köréből) 1919-ben tette közzé. Tagányi és a Magyar Néprajzi Társaság is, melynek a szerző 1920 és 1924 között elnöke volt, az európai tudományos közvéleménynek szánta a dolgozatot, így az 1922-ben németül is megjelenhetett. A jogszokásgyűjtő program folytatása azonban, ahogy a Tagányi-életmű nagy része is, máig kéziratban maradt. A kutatási program elsődleges célja a nem publikált fejezetek (dologi jog, kötelmi jog, büntetőjog) feldolgozása, digitalizálása és közzététele a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport által működtetett jogi néprajzi adatbázisban (www.jogineprajz.hu). A kutatócsoport természetesen a Tagányi-hagyaték teljességre törekvő feltárására vállalkozik, úgy a levelezés, a kéziratok, a jegyzetanyag, mind a részben Pécsre került Tagányi-könyvtár kapcsán – minden esetben vizsgálva a digitalizálás és a közzététel lehetőségeit. A kutatócsoport felvállalja Tagányi tudománytörténeti hatásának vizsgálatát is, melybe beletartozik a tanítványi kör, a mester-tanítványi viszony feltárása éppúgy, mint akár a budapesti, akár a bécsi levéltárosi szakmai körökben betöltött pozíció vizsgálata is. Tagányi programindítóinak hazai utóéletének vizsgálatán túl, fontos a nemzetközi kitekintés. Európa szerte zajlik a 19. század végi jogszokásgyűjtések eredményeinek feltárása-újraértelmezése; a Tagányi-hagyaték feltárása is ebbe a diskurzusba illeszkedik. A szoros nemzetközi együttműködés elősegíti a hazánk területét érintő 19. századi gyűjtések eredményeinek feltérképezését.

Tagányi (publikált és kiadatlan) örökségének teljességre törekvő, tudományos igényű számbavétele, közzététele és feldolgozása a tudománytörténet hiánypótló vállalkozása.

053

2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

Kedves Előadók, Kedves Kutatócsoport Tagok, Tisztelt Kollégák!

Először is a szervezők nevében szeretném megköszönni, hogy részt vettetek „A jog kulturális holdudvara” Kajtár István Emlékkonferencián a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Pécsett, a PAB-székházban 2019. november 28-29-én.

Mindkét nap szakmaisága, szellemisége méltón idézte Kajtár István professzor úr, a jogtörténész, a jogi kultúrtörténész, a professzor, a kolléga, a barát emlékét.

Köszönet ezért valamennyi előadónak, emlékezőnek és résztvevőnek!

A konferencián elhangzott előadások megjelentetését tervezzük, a kézirat leadására vonatkozó részletes információkat 2020. január 31-ig pontosítjuk.

 

Szíves üdvözlettel a konferencia szervezőbizottsága nevében:

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra

PAB Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság
alelnöke,
a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
elnöke

MEGHÍVÓ: 2019. november 28-29. „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA” KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA tudományos konferenciára

s

MEGHÍVÓ

az mta pécsi akadémiai bizottság gazdaság- és jogtudományok szakbizottság jogdogmatikai és jogtörténeti munkagbizottság

az mta szegedi akadémiai bizottság jogtudományi szakbizottság

a pte állam és jogtudományi kar jogtörténeti tanszék

és a tárkány szükcs ernő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport (pte kpvk)

 

tisztelettel meghívja

a Magyar Tudomány Ünnepe

alkalmából tartandó tudományos konferenciára

 

Időpont: 2019. november 28-29. (csütörtök-péntek)

Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)

 

 

Program

 

 „A JOG KULTURÁLIS HOLDUDVARA”

KAJTÁR ISTVÁN EMLÉKKONFERENCIA

 

 1. november 28. 14.00-18.00

 

14.00  Megnyitó

Lénárd László, a PAB elnöke, az MTA r. tagja, prof. em. (PTE)

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke

Dr. Fábián Adrián, dékán (PTE ÁJK)

 

14.20  Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus

Tiszteleti előadások

Levezető elnök: Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék), Kajtár István szakmai életrajzát ismerteti Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (a PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke)

 

Kajtár István a jogtörténész

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK, a Magyar Jogtörténet Tanszék)

 

Kajtár István és a pécsi jogi kultúrtörténeti műhely

Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

A nemzetközi kapcsolatok hozadéka Kajtár István életművében

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék)

 

A tengerek joga Kajtár István szemináriumain

Dr. László Balázs (PhD-hallgató) (PTE ÁJK Doktori Iskola)

 

15.30 Kávészünet

 

16.00 Kajtár István a jogtörténész, a kolléga és az ember

Szakmai emlékezések

Levezető elnök: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

 

18.00 Zárszó

Dr. Béli Gábor tanszékvezető egy. docens, oktatási dékánhelyettes (PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék)

 

***

 

 1. november 29. (péntek) 9.00-15.00

 

A jog kulturális holdudvarában… In memoriam Kajtár István

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak tiszteleti előadásai

 

9.00-9.10 Megnyitó (Nagy Janka Teodóra)

 

1.szekció

Elnök: Homoki-Nagy Mária

9.10-9.30     Varga Csaba: „Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” – A jog alakváltozatai és felfogásmódjai

9.30-9.50     Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet és a büntetőjog szimbolikája

9.50-10.10   Nagy Janka Teodóra: Az „alattvalók világának” jogi kultúrtörténete – A jogi néprajz Kajtár István:

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe című monográfiájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10.10-10.25 Hozzászólások

 

10.25-10.40 Szünet

 

 1. szekció

Elnök: Bánkiné Molnár Erzsébet

10.40-11.00  Horváth József: „… cum solemnitatibus consuetis” – A kora-újkori végrendeletek

ünnepélyességének fontosabb elemeiről

11.00-11.20  Homoki-Nagy Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai

11.20-11.40  Gelencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet

11.40-11.55  Hozzászólások

 

11.50-12.15 Szünet

 

 1. Szekció

Elnök: Béli Gábor

12.15-12.35  Bognár Szabina: Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról

12.35-12.55  Marian Małecki – Orsolya Falus: Szent Hedvig házassága /The Marriage of St. Hedwig

12.55-13.15  Bánkiné Molnár Erzsébet: A történelemformáló privilégiumok és a helyi szokásjog hatása a jászkun

társadalomra a XVIII. században

13.15-13.30  Hozzászólások

 

13.30-13.45 Szünet

 

 

 

 

 

 1. szekció

Elnök: Mezey Barna

13.45-14.05  Nánási László: A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869-1874)

14.05-14.25 Völgyesi Levente: Kajtár István városjogi kutatásai

14.25-14.45  Frey Dóra: Az osztrák-magyar kiegyezés és a nemzetiségi jogok

14.45-15.00  Hozzászólások

 

15.00 A konferencia zárása (Mezey Barna)

 

*

A konferencia előadói:

Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet DSc. (történész) ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza 

Dr. Bognár Szabina PhD (néprajzkutató, jogász, szociológus), tudományos munkatárs, MTA BTK NI 

Dr. Falus Orsolya Fruzsina PhD (jogtörténész) tanszékvezető főiskolai docens, DUE

Dr. Frey Dóra (jogtörténész), egyetemi tanársegéd, AUB

Dr. Gelencsér József (jogász) c. egyetemi docens, Óbudai Egyetem 

Dr. Homoki-Nagy Mária PhD (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Dr. Horváth József PhD (könyvtáros-történész) igazgatóhelyettes, KPMKKT, Győr

Dr. Marian Malecki (jogtörténész) egyetemi tanár, Jagelló Egyetem (Lengyelország)

Dr. Mezey Barna DSc. (jogtörténész) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD (jogtörténész, néprajzkutató) tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK 

Dr. Nánási László PhD (jogtörténész), c. egyetemi docens, SZTE ÁJK

Dr. Varga Csaba DSc. (jogász, jogfilozófus) prof. emeritus, PPKE JÁK

Dr. Völgyesi Levente PhD (jogtörténész, teológus), egyetemi docens, ELTE ÁJK

 

 

A konferencia szervezőbizottsága:

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottság (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra alelnök)

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária elnök)

PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes)

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök)

 

Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK

Szabó Ernő (ókortörténész) doktorjelölt, PTE BTK

Dr. Szabó Tamás (jogász) doktorandusz, PTE ÁJK

 

 

 

További információ:

jankateodora@gmail.com; beli.gabor@ajk.pte.hu