Mattyasovszky Miklós, alsómátyásfalvi

agrárpolitikus

Született: 1875. szeptember 30. Budapest

Meghalt: 1939. október 12. Budapest

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett (1897), a berlini egyetemen tanult (1897–1898), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1899), az agrárpolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.).

Életút

A Földmívelésügyi Min. tisztviselője (1900–1911), osztálytanácsosa (1911–1918), miniszteri tanácsosa (1918–1921). A bp.-i tudományegyetemen (1911–1918), a József Műegyetemen (1918–1922), a bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon az agrárpolitika magántanára (1925–1934), a József Műegyetemen, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen az agrárpolitika c. ny. rk. tanára (1922–1939). – Földjáradékkal, vízjoggal, a földreform közgazdasági vonatkozásaival, a föld forgalmi és hozadéki értékével fogl. Agrárpolitikusként jelentős szerepet vállalt az 1909. évi telepítési tv. és az 1920. évi földreformtv. kidolgozásában.

Főbb művei

A socialismusról, különös tekintettel az agrármozgalmakra. (Közgazdasági Szemle, 1898)
Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás. (Bp., 1904)
Telepítés. – Törzsöröklés. (Bp., 1907)
A földjáradék. (Bp., 1908)
A vízjogról. (Bp., 1914)
A gazdasági eltolódás és a háború. (Közgazdasági Szemle, 1917)
A földreformtörvény magyarázata. (Bp., 1920)
A földmívelés közgazdaságtana. (Bp., 1927)
Adórendszerünk agrárpolitikai bírálata. (Mezőgazdasági Közlöny, 1929)
A földreform eredményei. (Mezőgazdasági Közlöny, 1930)
A föld forgalmi és hozadéki értékéről. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1931. dec. 7.; Közgazdasági Szemle, 1932).

Irodalom

Heller Farkas rendes tag gyászbeszéde M. M. levelező tag felett. (Akadémiai Értesítő, 1939).

Szerző: Kozák Péter
Műfaj: Pályakép
Megjelenés: nevpont.hu, 2013