Konferencia-beszámoló

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA Szekszárd, 2017. szeptember 28–29. „A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai” címmel rendeztek Bővebben »

Konferencia hírek és meghívó

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA Szekszárd, 2017. szeptember 28-29. Tisztelt Előadó, Kedves Kutatócsoport Tag! Kedves Barátaink! Mellékelten küldjük a Tárkány Bővebben »

OTKA munkamegbeszélés (Szekszárd, 2016. május 12.)

‘A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL)’ OTKA kutatás harmadik periódusának munkamegbeszélésére került sor Szekszárdon, 2016. május 12-én. Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Rákóczi utca 1. Bővebben »

Három szegedi jogtörténész

A Szegedi Tudományegyetem két jogtörténeti tanszéke, az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar jogtörténeti Tanszék nemzetközi jogtörténeti konferenciát szervezett a MTA SZAB Jogtudományi Albizottságának támogatásával 2014. november 27-28-án. A „Három szegedi jogtörténész” Bővebben »

Dr. Bárth János néprajzkutató, címzetes egyetemi docens köszöntése hetvenedik születésnapján

2014. december 15-én köszöntötték Bárth János néprajzkutatót, nyugalmazott megyei múzeumigazgatót és egyetemi tanárt 70. születésnapja alkalmából a kecskeméti Cifrapalotában. Az ünnepelt számára igazi meglepetés volt az a köszöntő tanulmánykötet, amelyben 70 kolléga köszöntötte Bővebben »

 
005

Konferencia-beszámoló

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI

JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Szekszárd, 2017. szeptember 28–29.

„A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai” címmel rendeztek jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferenciát Szekszárdon 2017. szeptember 28–29-én. A 2011-ben megalakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai és a meghívott előadók 2011 és 2014 után immár harmadszor találkoztak Tolna megye székhelyén.

A két napos konferencia a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi programsorozatához kapcsolódva a TSZE Kutatócsoport és az OTKA-kutatócsoport szervezésében – az MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, az MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány partnerségével – valósult meg a PTE szekszárdi, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. A konferencián előadást tartó egyetemi oktatókat, tudományos intézeti kutatókat, a közgyűjtemények munkatársait és a megjelent érdeklődőket Dr. Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte.

A szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínáló program „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár / New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)” témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) záró konferenciája is volt. A plenáris ülésen az OTKA-kutatás eredményeiről szólva Homoki-Nagy Mária A levéltári források jelentősége a magánjogtörténeti kutatásokban (A dél-alföldi mezővárosok 18–19. századi jogéletének feltárására tett kísérletek) című előadásában összegezte az elmúlt négy éves kutatás tapasztalatait. A gazdag forrásanyagból választott öröklésjogi példák alapján felhívta a figyelmet a levéltári források szerepére a jogtörténeti kutatásokban. Kajtár István Áttekintő értékelés a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdéseiről előadása egyszerre volt eredményösszegzés és az új kutatási feladatok megfogalmazása. Bánkiné Molnár Erzsébet A Jászkun kerület jogi néprajza: történelemszemlélet, kutatási módszer, forráselemzés előadásában egy privilegizált közösség több évtizedes kutatása során kialakult forrásfeltárás, -kutatás és elemzés eredményeit, ezeknek a jászkunsági népi jogélet vizsgálata során történő alkalmazásának tapasztalatait osztotta meg. Az interdiszciplinaritás szellemiségét történeti-szociológiai szempontokkal gazdagítva Bognár Szabina a kérdőívek nagyívű áttekintését vállalta a nemzetközi és a hazai jogi néprajzban Gyakorlati szintézis – a népi jogéletkutatás témái, módszerei Tagányi Károlytól Tárkány Szücs Ernőig címmel megtartott előadásában. A plenáris ülés és a kutatócsoport beszámolóját zárva az OTKA-Kutatócsoport vezetője, Dr. Nagy Janka Teodóra egy rövid TSZE Kutatócsoport- és OTKA-kutatócsoport történetet követően A jogi népéletkutatás (1939–1948) nemzetközi előzményei, elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben címmel elsősorban a forrásfeltárás, elemzés és értelmezés kérdéseit emelte ki a jogi népéletkutatás (1939–1948) forrásai kapcsán.

A konferencia első szekciójában Varga Csaba egy jogfilozófiai kérdésfelvetés mentén a jogi népszokáskutatás lehetséges többlet-üzenetéről, Gelencsér József az ügyvédek népi megítéléséről beszélt. A jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi forrásokat fókuszba helyező előadások sorában Herger Csabáné a Baranya megyei polgári jogszolgáltatási iratanyag (1848–1918) szerepéről szólt a házassági vagyonjog hazai fejlődéstörténetében. J. Újváry Zsuzsanna a kassai statutumokat vizsgálta abból a szempontból, hogy miként határozták meg, szabályozták a város polgárainak mindennapjait. Őrsi Julianna az íratlan szabályokra is kiterjesztve a kört ugyanezt mutatta be a jászkunsági közösségek életében. Bárth János rendkívül gazdag forrásismeretének újabb bizonyítékát adva a bácskai paptartó szerződések tanúságait osztotta meg a hallgatósággal, míg Kothencz Kelemen ugyancsak bácskai plébániai iratok házassági bejegyzései alapján a különleges élethelyzetekhez kapcsolódó rendhagyó szabályozási gyakorlatra hívta fel a figyelmet.

A büntetőjog területéhez kapcsolódó jogi kultúrtörténeti előadások között Mezey Barna a nyugat-dunántúli tömlöcgyakorlatról szólt a 19. század eleji források tükrében, Lanczendorfer Zsuzsanna A bölénymaggal megétetett legény kisalföldi ballada izgalmas tényfeltárási kutatásának eredményeit osztotta meg, Kováts István pedig a 14–18. századi vesztőhelykutatás történeti, régészeti és topográfiai forrásaival ismertette meg a konferencia résztvevőit.

Frey Dóra a dél-dunántúli németek példáján keresztül vizsgálta az identitás, a nyelvhasználat és az állam kapcsolatát, Falus Orsolya és Yusuf Çetin, a török Ağrı İbrahim Çeçen egyetem professzora pedig a Szadaka kövekről szóló előadásban új kutatási témákra, irányokra hívta fel a figyelmet.

A konferencia záró szekciója börzéje volt a legkülönbözőbb típusú forrásoknak: Petercsák Tivadar a fertálymesteri naplóknak a népi önkormányzatiság vizsgálatában betöltött szerepéről, Horváth József az 1848 előtti Győr megyei falusi árvairatok jogtörténeti forrásértékéről, Völgyesi Levente az egyházi levéltári gyűjtemények jogi néprajzi forráslehetőségeiről beszélt. A kutatók számára fontos információt nyújthat Tárkány Szücs Ernő – a kutatócsoport névadója, a magyar jogi néprajz kiemelkedő képviselője – a hódmezővásárhelyi levéltárban megtalálható írásos hagyatékának megismerése is.

Szádeczky-Kardoss Irma a szimbolika jogtörténeti forrás szerepét, Szabó Ernő pedig egy Tolna megyei reformkori helytörténeti forrás római hadtörténeti vonatkozásait ismertette.

Az előadásokat követő szakmai hozzászólások, viták műhelykonferenciává avatták a jogtörténész, történész, néprajzos és szociológus szakemberek részvételével megvalósuló interdiszciplináris konferenciát, amelynek első napját könyvbemutató zárta. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876) – a Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 3. köteteként megjelent könyvét Homoki-Nagy Mária mutatta be, Bognár Szabina – az OTKA-kutatás támogatását is magáénak tudható – a Magyar Néprajzi Társaság által megjelentetett A népi jogélet kutatása Magyarországon kötetét pedig Gelencsér József ismertette.

Mezey Barna és Nagy Janka Teodóra, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport vezetőjeként a konferenciát zárva az interdiszciplinaritás megtermékenyítő hatását emelte ki mind a jogtudomány, történettudomány, néprajztudomány és szociológia „közös mesgyéjén” elhelyezhető kutatási terület, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz, mind pedig a kutatócsoport az elmúlt hat esztendőben elért eredményei szempontjából.

Konferenciánk képei

Konferencia beszámoló: Néprajzi Hírek 2017/3

Meghivo0926_Page_1

Konferencia hírek és meghívó

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Szekszárd, 2017. szeptember 28-29.

Tisztelt Előadó, Kedves Kutatócsoport Tag! Kedves Barátaink!

Mellékelten küldjük a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport és a „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár (DDFL)” témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) Szekszárdon 2017. szeptember 28-29-én szervezett A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia meghívóját.

Az alábbiakban néhány fontos információt szeretnénk megosztani a konferencia programjával kapcsolatban.

Időpont: 

Két napos konferenciánk szeptember 28-án (csütörtökön) 10:00 órakor veszi kezdetét (regisztráció: 9.30–10.00) és szeptember 29-én (pénteken) 14:30 órakor kívánjuk befejezni.

Helyszín:

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (korábban Illyés Gyula Kar) Szekszárd, Rákóczi utca 1., Paksi terem (fsz. 42.)

A helyszín megközelítése:

Tömegközlekedéssel érkezők:

A konferencia helyszíne a vasútállomástól és a buszpályaudvartól legegyszerűbben gyalogosan 10 perc sétával érhető el a Séd patak partján.

Gépkocsival:

GPS-koordináta: 46.35253, 18.70423

Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (amely a Mátyás király utcából közelíthető meg).

Szállás:

A konferencia előadói számára az előzetes igényeknek megfelelően térítésmentes szálláslehetőséget biztosítunk szeptember 28-án este a konferencia helyszínétől 50 méterre található PTE KPVK Kollégium két ágyas vendégszobáiban.

A vendégszobák beosztása.

A PTE KPVK Kollégium címe: 7100 Szekszárd, Mátyás kir. u. 3. (Tel.: 06-74-528-327)

Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (amely a Mátyás király utcából közelíthető meg).

További önköltséges szálláslehetőségek egyéni foglalással: booking.com

Étkezés:

A konferencia helyszínén a büfé ingyenes.

Az étteremben az ebéd lehetősége biztosított: napi menü: 1050 Ft, heti ajánlat 950 Ft egytálétel. (Helyileg: az étterem külön termében)

A konferencia előadói számára szeptember 28-án (csütörtökön) az esti programhoz kapcsolódóan közös vacsorát és borkóstolást szervezünk:

Szekszárdi ízek, borok és hangulatok a Mészáros Borházban (Mészáros Pál Borház és Pince, Szekszárd, Kossuth Lajos utca 26.). A helyszín gyalogosan 4 perc sétával érhető el a Kar épületétől és a kollégiumtól.

Stand:

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport standot állít a konferencia helyszínén, ahol lehetőség nyílik a kutatócsoporthoz kötődő kiadványok, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kötetek, folyóiratok bemutatására. A stand saját kiadványokkal is gazdagítható, várjuk a bemutatni kívánt kiadványokat!

Program:

A konferenciateremben a max. 20 perces előadásokhoz a projektorhasználat lehetőségét biztosítjuk (dialéptetővel).

szeptember 28. CSÜTÖRTÖK

9.30 -10.00   Regisztráció

10.00 -10.20             Konferencia megnyitó, köszöntők

Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes, PTE

Dr. Horváth Béla dékán, PTE KPVK

Dr. Haág Éva Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere

Dr. Tárkány Szücs Attila Vásárhelyi Testamentum Alapítvány

10.30-13.00 Plenáris ülés

A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár / New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)” (109191 K) OTKA-támogatással megvalósuló kutatás eredményei.

Elnök: Dr. Varga Csaba

10.20 Dr. Homoki-Nagy Mária: A levéltári források jelentősége a magánjogtörténeti kutatásokban (A dél-alföldi mezővárosok 18–19. századi jogéletének feltárására tett kísérletek)

10.50 Dr. Kajtár István: Áttekintő értékelés a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdéseiről

11.20 Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet: A Jászkun kerület jogi néprajza: történelemszemlélet, kutatási módszer, forráselemzés

11.50 Dr. Bognár Szabina: Gyakorlati szintézis – a népi jogéletkutatás témái, módszerei Tagányi Károlytól Tárkány Szücs Ernőig (Kérdőívek a nemzetközi és a hazai jogi néprajzban)

12.20 Dr. Nagy Janka Teodóra: A jogi népéletkutatás (1939–1948) nemzetközi előzményei, elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben

12.50-13.10 Hozzászólások

13.10-14.00 Ebédszünet

14.00-15.40 I. Szekció

Elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária

14.00 Dr. Varga Csaba: Népszokások mint kollektív én-reprezentációk? (A jogi népszokáskutatás lehetséges többlet-üzenetéről)

14.20 Dr. Gelencsér József: Az ügyvédek népi megítélése a polgári korban

14.40 Dr. Herger Csabáné: A MNL BML polgári jogszolgáltatási iratanyagának (1848-1918) a jelentősége a házassági vagyonjog hazai fejlődéstörténete tekintetében

15.00 Dr. Mezey Barna: Tömlöcgyakorlat a Nyugat-Dunántúlon a források tükrében a 19. század első felében

15.20-15.40 Hozzászólások

15.40-16.00 Kávészünet

16.00-18.00 II. Szekció

Elnök: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

16.00 Dr. J. Újváry Zsuzsanna: Kassa város polgárainak mindennapjai a statutumok tükrében

16.20 Dr. Örsi Julianna: Írott és íratlan szabályok a mindennapi életben

16.40 Dr. Bárth János: Paptartó szerződések

17.00 Kothencz Kelemen: Bácskai házasságok rendkívüli megnyilvánulásai a plébániai iratok tükrében

17.20-17.40 Hozzászólások

17.40-18.10 Könyvbemutató:

Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876) (Bemutatja: Dr. Homoki-Nagy Mária)

Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon (Bemutatja: Dr. Gelencsér József)

19.00 Vacsora, borkóstoló a Mészáros Borházban (Szekszárd, Kossuth Lajos u. 26)

 szeptember 29. PÉNTEK

9.00- 11.15 III. Szekció

Elnök: Dr. Mezey Barna

9.00 Dr. H. Szilágyi István: Megjegyzések a jogi kultúra fogalmához

9.20 Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna: A „bölénymaggal megétetett legény”. Egy újabb kisalföldi ballada nyomában

9.40 Dr. Falus Orsolya – Dr. Yusuf Çetin: Szadaka kövek

10.00 Kováts István: Történeti, régészeti és topográfiai forrástípusok komplex alkalmazása a 14-18. századi vesztőhelyek kutatásában

10.20 Dr. Frey Dóra: Identitás, nyelvhasználat és az állam – A magyar állam viszonya a kisebbségek nyelvhasználatához ás identitásához a dél-dunántúli németek példáján

10.40 Dr. Peres Zsuzsanna: Hitbérkikötések a magyar arisztokrácia körében a 17-18. században

11.00-11.15 Hozzászólások

11.15-11.30 Kávészünet 

11.30- 13.05 IV. Szekció   

Elnök: Dr. Máthé Gábor

11.30 Dr. Petercsák Tivadar: A népi önkormányzatiság forrásai: a fertálymesteri naplók

11.50 Dr. Horváth József: Az 1848 előtti Győr megyei falusi árvairatok jogtörténeti forrásértékéről

12.10 Dr. Völgyesi Levente: Az egyházi levéltári gyűjtemények, mint a jogi néprajz forrásai

12.30 Dr. Bárth Dániel: A felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, II. József) rendeletalkotása és a népi kultúra történeti változása

12.50 Szenti Csilla: Dr. Tárkány Szücs Ernő jogász, néprajztudós írásos hagyatéka a Hódmezővásárhelyi Levéltárban

13.10 Dr. Szádeczky-Kardoss Irma: A vérszerződéstől az országfelajánlásig (avagy a szimbolika mint jogtörténeti forrás)

13.30 Dr. Szabó Tamás: Kár és károkozás a népi joggyakorlatban (a magyar és német jogi népszokásgyűjtések forrásanyaga tükrében)

13.50 Szabó Ernő: Egy Tolna megyei reformkori helytörténeti forrás római hadtörténeti vonatkozásai                                                                                     

14.10 Hozzászólások

14.30 Konferencia zárása (Dr. Mezey Barna)

 

A személyes találkozásig is a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

Szekszárd-Budapest, 2017. szeptember 25.

 

Dr. Nagy Janka Teodóra                                               Dr. Mezey Barna

elnök                                                                       társelnök

 

Korábbi hírleveleink:

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL1

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL2

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL3

OTKA_TSZE_KONF_KORLEVEL4

Meghívó:

Meghivo

309

Konferencia felhívás

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Szekszárd, 2017. szeptember 28-29.

Konferencia felhívás

(1. körlevél)

Tisztelt Kutatócsoport Tagok, Kedves Barátaink, Tisztelt Érdeklődő Kutatók!

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula (jelenleg: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési) Karának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében Doktori Iskolájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének támogatásával 2011-ben megalakult a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport.

A TSZE Kutatócsoport egyetemközi tudományos szervezetként jogtörténészek és a téma iránt érdeklődő egyetemi oktatók, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek, gyakorló jogászok széles körű bevonásával valósítja meg a küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célt: a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet kutatási terület szinergikus fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését. A kitűzött célt elsősorban hazai és nemzetközi konferenciák, szakmai találkozási alkalmak, fórumok szervezésével, közös honlap működtetésével, közös feladattervek megfogalmazásával, valamint kiterjedt pályázati tevékenységgel valósítja meg. A Kutatócsoport a klasszikus műhelymunka tudományos színtere, amely lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók, a doktoranduszok és a fiatal kutatók tehetséggondozására is.

A 2017. szeptember 28–29. között Szekszárdon rendezendő konferencia célja:

 • a Kutatócsoport tagjai által 2013–2017 között OTKA-támogatással megvalósuló kutatás eredményeinek ismertetése „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár (DDFL)” témában;
 • a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz forrásainak gazdagítása a konferencia előadói és előadásai révén.

A TSZE Kutatócsoport és az OTKA-kutatócsoport keretei között rendezendő, a szakmai találkozás, vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségét kínáló konferencia szervezésére a korábbi együttműködő partnerek bevonásával (MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, MTA Néprajztudományi Bizottsága, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Magyar Néprajzi Társaság, Tárkány Szücs Ernő Alapítvány) kerül sor.

A konferencia tervezett időpontja: 2017. szeptember 28–29. (csütörtök–péntek), tervezett helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Szekszárd).

Kedves Kollégánk, Kedves Barátunk! Amennyiben felkeltette érdeklődésed/érdeklődését a tervezett program, a felvetett témák, várjuk jelentkezésed/jelentkezését előadás tartására (időtartama max. 20 perc).

A részvételi szándék visszajelzését az előadás címének megjelölésével és egy rövid absztrakttal a szervezés sikeressége érdekében 2017. június 30-ig kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: jogineprajz@kpvk.pte.hu.

A konferencia részletes programjáról és a praktikus tudnivalókról a jelentkezések ismeretében küldünk további tájékoztatást!

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel:

Szekszárd–Budapest, 2017. május 7.

Dr. Nagy Janka Teodóra                                                 Dr. Mezey Barna

elnök                                                                        társelnök

 

SKMBT_C20316092013190

Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon

Bognár Szabina kötete egy interdiszciplináris, a néprajz, a jog, a történelem és a szociológia illetékességébe egyaránt illeszkedő kutatási terület történetéről szól, melynek elnevezése is zavarba ejtően sokféle: népi jogéletkutatás, jogszokásgyűjtés, jogi népszokáskutatás, jogi néprajz, jogi etnológia, jogi antropológia stb. Széles forrásbázisra (gazdag levéltári anyag, kutatói hagyatékok és több tudományterületet érintő publikációk) alapozva a 20. század eleji öröklési jogi gyűjtésektől a Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2011-es megalakulásáig veszi számba a kisebb közösségek normarendszereinek megismerését célul kitűző kutatási programokat. A kutatástörténeti összegzés nemcsak egy kézről-kézre járó kutatási tradíció eredményeinek értékelő bemutatására vállalkozik, hanem kitér a terminológiai kérdések tisztázására, valamint a nemzetközi párhuzamok bemutatására is. A szerző számba veszi az intézményesülés kerékkötőit, illetve megmutatja azt is, hogy a 20. századi Magyarországon a politika mikor és miként befolyásolta a különböző indíttatásból végzett vizsgálatokat, kutatói életpályákat.

 • Tartalomjegyzék
 • Kiadás éve: 2016
 • Kiadás helye: Budapest
 • Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság
 • Sorozat: Néprajzi értekezések 5.
 • Terjedelem: 275 oldal
 • Kötés: papírtábla
 • Formátum: 168 x 238 mm
 • ISBN 978-615-80634-0-1
a

Hofer Tamás ajándéka

Hofer Tamás Széchenyi-díjas és Herder-díjas néprajzkutató, muzeológus, etnográfus, antropológus ajándéka Kutatócsoportunk számára Dr. Hofer Miklós kir. ítélőtáblai bíró hagyatékából:

A birtoklási állapotoknak a földadókataszteri munkálatokban való rendezése /birtokvalósítás/ / [közread. a] M. kir. pénzügyminisztérium .- Budapest : Állami Ny., 1942 .- 98 p. .- (Magyar királyi pénzügyminisztérium kiadványai) .-

Beszédek Vladár Gábor és Polner Ödön honoris causa doctorrá avatása alkalmából : 1942 jún. 12. .- Debrecen : Debreceni Egyetemi Ny., 1943 .- 16 p. ; 23 cm .-

Bozóky Alajos : Institutiók.- 4. jav. és bőv. kiad. .- Budapest : Franklin, 1886 .- XVI, 510 p. ; 22 cm

Csánk Béla: Adalékok az angol törvénykezési joghoz.- Budapest : Sylvester Irodalmi és Nyomdaipari Intézet, 1937 .- 129 p. ; 24 cm .-

Fehér Miklós : Az antropológiai-örökléstani vizsgálatok alkalmazása apasági perekben : beszámoló 1121 vizsgálatról.- Budapest : Akad. Kiadó, 1954 (Budapest Akad. Ny.) .- p. 83-103. ; 25 cm .-

Fenesi Ferenc (összeáll.) : A népbírósági rendelet és a népbíróság joggyakorlata, Káldi István ; bev. Szűcs János .- Budapest : Békeffy, 1945 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 58 p. ; 20 cm .-

Hegedűs József: A jogi pozitivizmus bukás.- Budapest : [s.n.], 1943 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1943. okt.-nov. .- (2 pld)

Hegedüs József: A természetjog időszerűségéről .- [Budapest] : [Szerző], 1939 .- [1], p. 154-183., [1] p. ; 24 cm .- Klny.: a Társadalomtudományból .-

Hegedűs József: Az általános elvek szerepe az ujabb német magánjogi elméletben .- Budapest : Attila-Ny., 1944 .-31 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1943. XI/1-2. sz.-ából .-

Hegedüs József: Földbirtokpolitikai alapelvek szociológiai megvilágításban.- [Szeged] : [Ablaka György Ny.], 1938 .- 20 p. ; 24 cm .- Klny.: a Jogból .-

Hegedüs József: Spencer jogbölcseletének maradandó elemei.- [Budapest] : [Stephaneum Ny.], [1942] .- 26 p. ; 24 cm .-Klny. Viski Illés József Emlékkönyvéből .-

Katona Mór: Magánjogi dolgozatok gyűjteménye.- Budapest : Politzer, 1905 .- [4], 480, [2] p. ; 23 cm .-

Kritsa Izidor: Teknikai módszere és eszközei a nagyobb szabású telekkönyvi sorrendi tárgyalásoknak. -Csík-Szereda : Szvoboda József Könyvnyomdája, 1900.- 95 p. ; 23 cm .-

Lallossevits János – Lányi Márton: A magyar magánjog kézikönyve I–II .- 2. kiad. .- Budapest : Grill, 1913 .- 2 db ; 16 cm .-

Magyarországi rendeletek tára : huszonhetedik folyam : 1893 VI. füzet / kiad. a M. Kir. Belügyministerium .- Budapest : Nágel : M. Kir. Belügyministerium, 1893 .- p. 1927-2898., [11] t.fol. : ill. ; 23 cm .-

Mészáros Lajos: A tízéves státustörvény.- Budapest : [Stádium Ny.], 1931 .- 27 p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 2., átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1891 .- 467 p. ; 24 cm .-

Nagy Ernő: Magyarország közjoga : államjog.- 7. átdolg. kiad. .- Budapest : Athenaeum, 1914 .- XII, 474 p. ; 24 cm .-

Nyeviczkey Zoltán: Teljesen újszerű gazdaságjogi szempontok térfoglalása a nőtartásdíjak kérdésében a vonatkozó kúriai határozatok részletes szövegével.- Budapest : Attila Ny., 1935 .- 16 p. ; 24 cm .-

Sövényházy Ferenc : Az angol részvénytársaságok felülvizsgálói (auditorai).- Budapest : Szerző, 1934 (Budapest Athenaeum Ny.) .- 16 p. ; 24 cm .- Klny. a Magyar Könyvviteli Folyóiratból .-

Sövényházy Ferenc: A francia részvényjogi reform iránya.- Budapest : Pesti Lloyd, 1934 .- 26 p. .- Klny.: a Kereskedelmi jog 1934. 11. sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: A svájci részvényjogi reform.- Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1935 .- 11 p. .- Klny.: a Jogállam 1934. évi nov.-dec. havi sz.-ból .-

Sövényházy Ferenc: Az angol részvényjog jellegzetességei és tanuságai / írta és a M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztályának 1934. okt. 16-án, majd folytatólag okt. 23-án tartott ülésén előadta Sövényházy Ferenc ; [közread. a] M. Jogászegylet Hiteljogi Szakosztálya .- Kecskemét : Első Kecskeméti Ny., 1935 .- 56 p. .- Klny.: a Jogászegyleti Értekezések 1934. dec. sz.-ából .-

Sövényházy Ferenc: Jogfejlesztés Angliában.- Budapest : Pallas, 1937 .- 16 p. .- (Magyar Közigazgatás Könyvtára 7.) .-

Térfi Gyula: Igazságügyi zsebtörvénytár / összeáll. … Térfy Gyula .- Bp. : Grill, 1929 .- XII, 316 p. ; 17 cm .-

Vladár Gábor: Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület 30 évének mérlege .- Budapest : [Stádium Ny.], 1937 .- 15, [1] p. ; 23 cm .- Klny. a Bírák és Ügyészek Lapjából .-

Vladár Gábor: Tudományos munka-e a jogszabály-előkészítés.- Budapest : [s.n.], 1939 (Budapest : Franklin) .- 45 p. ; 23 cm .-Különlenyomat Budapesti Szemle 1939. okt.-nov. .-